CANTO FIORITO

Lietuvos grožybė: LDK baroko muzikos lobiai

 

 

2017 m. rugsėjo 24 d. 19 val.

Canto Fiorito

Meno vadovas Rodrigo Calveyra

 

Ieva Gaidamavičiūtė, sopranas

Renata Dubinskaitė, mecosopranas

Saulė Šerytė, mecosopranas

Algirdas Bagdonavičius, tenoras

Nerijus Masevičius, bosas

Ieva Baublytė, išilginės fleitos

Rodrigo Calvyera, išilginės fleitos, kornetas

Josué Meléndez Peláez, kornetas

Davide Pozzi, vargonai

 

 

Programoje Lietuvos grožybė pristatomi iškiliausi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės baroko muzikos pavyzdžiai. Italų kompozitorius Giovanni Battista Cocciola gyveno ir kūrė Vilniuje XVII a. pradžioje, dirbdamas LDK kanclerio Leono Sapiegos kapelmeisteriu – kompozitoriumi ir kapelos vadovu. Nors dauguma Cocciolos kūrinių buvo prarasti, išlikusi sakralinių kūrinių kolekcija atskleidžia neabejotiną jo talentą. Šioje programoje pristatomi ir kūriniai iš rankraštinio natų rinkinio, kuris XVII a. pradžioje buvo sudarytas Braunsbergo jėzuitų kolegijoje – ši priklausė Lietuvos jėzuitų provincijai ir palaikė itin glaudžius ryšius su Vilniaus universitetu, taigi Braunsbergo tabulatūra atspindi XVII a. Rytų Prūsijos, Lenkijos ir Lietuvos muzikinės kultūros panoramą. Programoje skambantys kompozitorių Orlando di Lasso ir Giovanni Gabrieli kūriniai atliekami su rankraštyje užrašytais ornamentais ir pagražinimais – taip, kaip jie buvo grojami XVII a. Lietuvoje. Koncerte svarbią vietą užima ir Zigmanto Vazos dvaro kompozitoriai, tokie kaip Tarquinio Merula, Diomedes Cato ir Bartlomiej Pękiel. Žinoma, kad Vazos dvaras nuolat keliaudavo iš Varšuvos į Vilnių kartu su muzikantais, taigi, šie kompozitoriai buvo Lietuvos muzikos scenos dalyviai. Programoje atkuriama XVII a. pradžios LIetuvos muzikinė atmosfera, skambant seniausiems išlikusiems Lietuvos vargonams.

 

 

Programa

 

Giovanni Battista Cocciola, Ave Sanctissima Maria / Sveika, Švenčiausioji Marija

                                   

Andrzej Rohaczewski, Canzon a 4 / Kanzona keturiems

                                               

Giovanni Battista Cocciola Deus, Deus Meus / Dieve, mano Dieve

                                   

Tarquinio Merula, Canzona “La treccha”  / Kanzona “La treccha”            

           

Giovanni Battista Cocciola, Ave Verum Corpus / Sveikas, Tikrasis Kūne           

 

Diomedes Cato, Canzona Diomedis / Diomedžio kanzona                           

 

Bartlomiej Pekiel, Dulcis amor Jesu / Saldi Jėzaus meilė                  

           

Braunsberg Tablature / Giovanni Gabrieli, Fuga France / Prancūziška fuga

 

Braunsberg Tablature / Orlando di Lasso, Bonjour mon cœur / Sveika, manoji širdie

                       

Giovanni Battista Cocciola, Ave Mundi Spes Maria / Sveika Marija, pasaulio Viltie

 

Tarquinio Merula, Sonata Cromatica per Organo / Chromatinė sonata vargonams

           

Tarquinio Merula, Ciaccona / Čakona

           

Giovanni Battista Cocciola, Jubilate Deo / Šlovinkite Dievą                                 

 

Tarquinio Merula, Folle e ben che si crede  / Išprotėję tas, kuris tiki

(R. Calveyros aranžuotė 5-iems balsams)