TARPTAUTINIS KRETINGOS SENOSIOS MUZIKOS FESTIVALIS

 

Minint Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios ir vienuolyno 400 metų jubiliejų ir siekiant įprasminti bei išgarsinti šioje bažnyčioje saugomus seniausius Lietuvos vargonus (XVII a.), 2017 m. rugsėjo 22 d. čia startavo I-asis Tarptautinis Kretingos senosios muzikos festivalis. Ansamblio “Canto Fiorito” iniciatyvos dėka čia saugomi barokiniai vargonai perkelti iš nedidelės koplyčios į pagrindinę bažnyčios erdvę, kur atsiskleidžia visos šio puikaus instrumento galimybės.

 

Tarptautinis Kretingos senosios muzikos festivalis siekia pristatyti Lietuvos klausytojams geriausius Europos ir pasaulio ansamblius ir solistus, kurių pasirodymuose remiamasi istoriškai pagrįsto muzikos atlikimo principais. Festivalio koncertuose skamba vėlyvojo renesanso ir baroko muzika, ypatingas dėmesys skiriamas vargonų repertuarui bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės muzikiniam paveldui.

 

Festivalio meno vadovas - Rodrigo Calveyra

 

2024 m. festivalis

2023 m. festivalis

2022 m. festivalis

2021 m. festivalis

2020 m. festivalis

2019 m. festivalis

2018 m. festivalis

2017 m. festivalis