IEVA GAIDAMAVIČIŪTĖ

Sopranas 

 

Ieva Gaidamavičiūtė mokėsi Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje, baigė choro dirigavimo specialybę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Ieva Gaidamavičiūtė dažnai kviečiama atlikti senosios ir klasikinės muzikos kūrinius, aktyviai dalyvauja šiuolaikinės muzikos projektuose, yra choro „Brevis“ narė. Solistė dalyvavo muzikos festivaliuose ir konkursuose Lietuvoje, Estijoje, Vokietijoje, Italijoje, Rusijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Belgijoje ir t.t.  Kaip solistė ir choro atlikėja pasirodė su įvairiais simfoniniais ir kameriniais orkestrais bei dirigentais Lietuvoje: Sylvain Cambreling, Michael Andreas Gielen, Joshard Daus, Placido Domingo ir lietuvių dirigentais Juozu Domarku, Sauliumi Sondeckiu, Donatu Katkumi, Martynu Staškumi, Modestu Pitrėnu, Robertu Šerveniku. Dainininkė įrašė ne vieną kompaktinę plokštelę Lietuvos radijuje, dainavo Euroradijo koncertų transliacijose.

 

 


RENATA DUBINSKAITĖ

Mecosopranas

 

Renata Dubinskaitė Vilniaus dailės akademijoje mokėsi dailės istoriją ir teoriją, 2002 m. jai suteiktas magistro laipsnis, 2011 m. apsigynė menotyros daktaro disertaciją. 2009 m. debiutavo muzikos scenoje, 2015 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dainavimo specialybę pas prof. Vladimirą Prudnikovą. Dainininkė nuo 2010 m. nuolat koncertuoja duete „Duo Barocco“ ir kartu su Nacionalinės filharmonijos ansambliu „Musica Humana“, dainavo su Šv. Kristoforo orkestru, Baltarusijos valstybiniu kameriniu orkestru ir kitais kolektyvais, diriguojant prof. Sauliui Sondeckiui, Algirdui Vizgirdai, Vaclovui Augustinui, koncertavo Prancūzijoje ir Šveicarijoje. Atliko alto vaidmenį sceniniame G.B. Pergolesi „Stabat Mater“ pastatyme ir Holoferno vaidmenį Antonio Vivaldi „Juditha Triumphans“ pastatyme, Kserkso rolę G.F. Handelio operoje „Xerxe“, vaidmenį operos pastiše „Galantiškasis Kazanovos barokas“, su įvairiais orkestrais ir chorais yra atlikusi alto partijas J.S. Bacho „Magnificat“, A. Vivaldi „Gloria“ ir „Magnificat“, „Nissi Dominus“ ir kituose kūriniuose. Senąją muziką stažavo Sable senosios muzikos ir šokio akademijoje Prancūzijoje ir Prahoje (prof. Julie Hassler, 2011), baroko operos meistriškumo kursuose Kopenhagoje (prof. Paul Eswood) ir Vilniuje (prof. Julie Hassler, 2012, Vincent Dumestre, 2014), taip pat dalyvavo dainavimo meistriškumo kursuose Berlyne (2011) ir Gotenburge (Švedija, 2013).  Ji yra Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkurso laureatė (2014, Vilnius) ir Tarptautinio Tiito Kuusiko kamerinės muzikos konkurso laureate (Parnu, Estija, 2012). Nuo 2010 m. Dubinskaitė yra aktyvi senosios muzikos renginių organizatorė, Lietuvoje surengė daugybę senosios muzikos koncertų (Vilniaus ansamblių „Duo Barocco“, „Affectus“, „Concertino delle donne“ projektai) ir edukacinių renginių, 2014 m. buvo senosios muzikos festivalio “Banchetto Musicale” direktorė. Nuo „Canto Fiorito“ įsikūrimo 2013 m. ji yra šio ansamblio menedžerė. 

 

 


SAULĖ ŠERYTĖ

Mecosopranas

 

M. K. Čiurlionio menų gimnazijos absolventė Saulė Šerytė solinį dainavimą baigė Graco Meno Universitete (Austrija) meno magistrės laipsniu (1998). Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno doktorantūros studijose (2010-2014) rengė ir apgynė meno projektą „Italų ir prancūzų baroko vokalinės muzikos ornamentika: istorinių šaltinių lyginamoji analizė“, jai suteiktas menų daktarės laipsnis. Nuo 2014 m. dėsto dainavimą LMTA. Lietuvoje dainininkė koncertavo su Lietuvos kameriniu, Šv. Kristoforo kameriniu, Baltarusijos valstybiniu kameriniu ir kitais orkestrais, diriguojant Justus Fanz, Rolfui Beckui, Sauliui Sondeckiui, Vaclovui Augustinui, taip pat su Nacionalinės filharmonijos ansambliu „Musica Humana“. Ji nuolat rengia senosios muzikos programas su ansambliais „Duo Barocco“, „Affectus“ ir „Concertino delle donne“. Šerytė dainavo festivaliuose ir koncertavo ne tik Lietuvoje, bet ir Austrijoje, Slovėnijoje, Rusijoje, Prancūzijoje ir Šveicarijoje. Ji atliko Bradamantės vaidmenį G.F. Handelio operoje „Alcina“, trečiosios damos vaidmenį W.A. Mozarto operoje „Užburtoji fleita“, Marcelinos vaidmenį Mozarto operoje „Figaro vedybos“, kelis vaidmenis H. Purcello operoje „Didonė“, taip pat alto partijas G.F. Handelio oratorijoje „Mesijas“, G. Pergolesi „Stabat Mater“, A. Vivaldi „Gloria“, J. Haydno mišiose ir kitose stambios formos koncertiniuose kūriniuose. Dainininkės repertuare taip pat gausu lied žanro programų. Dainininkė stažavo meistriškumo kursuose Nyderlanduose (1993 ir 1996), Italijoje (prof. Daniel Ferro, 1996 ir 1999), Slovėnijoje (2000 ir 2002), Sablé Senosios muzikos ir šokio akademijoje Prancūzijoje (2011) ir šios akademijos kursuose Čekijoje (Praha, 2011), taip pat senosios muzikos meistriškumo kursuose Vilniuje (2012), vadovaujama prof. Julie Hassler. Šerytė yra konkurso „Wagner forum Graz“ specialiosios premijos laureatė (1996) ir  „Tiito Kuusiko tarptautinio  kamerinės muzikos konkurso“ laureatė (2012).

 

 


ALGIRDAS BAGDONAVIČIUS

Tenoras

 

Tenoras Algirdas Bagdonavičius 1995–2001 m. studijavo vadybą ir verslo administravimą Vilniaus universiteto ekonomikos fakultete, įgijo magistro laipsnį. 2001–2009 m. studijavo solinį dainavimą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. Vytautas Juozapaitis), įgijo meno licenciato (aspiranto) laipsnį. Nuo 2010 m. dainuoja ir kontratenoru (altinas).

Solistas dalyvavo vokalinio meistriškumo kursuose ir tobulinosi pas šiuos profesorius: Andris Veismanis (Latvija), Barbro Marklund-Petersone (Norvegija), Buddug Verona-James (Didžioji Britanija), Raminta Lampsatis (Vokietija), Mark Tucker (Didžioji Britanija, Vokietija), Alessandro Pagliazzi (Italija), David Gowland (Didžioji Britanija), Laura Sarti (Didžioji Britanija), Roberto Balconi (Italija) stažavosi kursuose „Steglitzer Tage für alte Musik“ (Berlynas, 2013). 2011 metais tapo V tarptautinio kamerinio dainavimo konkurso „Beatričė“ laureatu.

Dainininkas dalyvavo festivalyje „Oper Oder Spree“ Vokietijoje (2005 ir 2006), kaip operos solistas debiutavo Čikagos lietuvių operos 50 metų jubiliejaus spektaklyje, nuo 2006 m. yra Panevėžio muzikinio teatro solistas, nuo 2007 m. kviestinis Klaipėdos muzikinio teatro solistas, nuo 2012 m. Baltijos kamerinio operos teatro solistas. Nuo 2009 m. Bagdonavičius yra Vilniaus kolegijos Menų fakulteto lektorius, dėsto solinį dainavimą Pramoginio scenos meno bei Muzikinio teatro specialybės studentams.

Bagdonavičius yra parengęs operos Ottone vaidmenį C. Monteverdi operoje „Popėjos karūnavimas“, Cezario vaidmenį G. F. Handelio operoje „Julijus Cezaris“, rolę spektaklyje „Barokinis operos pastišas“, Siebelio vaidmenį Ch. Gounod operoje „Faustas“, taip pat vaidmenį Yijie Wang operoje Vokietijoje. Jis taip pat yra atlikęs alto ir kontratenoro partijas A. Vivaldi „Stabat Mater“, J.S. Bacho „Magnificat“, J.S. Bacho „Jono pasija“, A.Vivaldi „Juditha Triumphans“ ir kituose koncertiniuose veikaluose.

 

 


NERIJUS MASEVIČIUS

Bosas-baritonas

 

Nerijus Masevičius (bosas-baritonas) gimė Kaune, J.Naujalio muzikos gimnazijoje mokėsi violončelės specialybės, vėliau įstojo į J.Gruodžio konservatoriją, chorinį dirigavimą. Muzikos studijas tęsė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kurioje baigė chorinio dirigavimo, o vėliau ir dainavimo specialybes.

Dainininko repertuare svarbūs tiek senosios operos, oratorijos, kantatos tiek ir kamerinės muzikos žanrai, taip pat nemažą dalį repertuaro sudaro šiuolaikinės muzikos opusai. Masevičius aktyviai koncertuoja tiek Lietuvoje tiek ir užsienyje. Koncertavo su Lietuvos kameriniu, Lietuvos valstybiniu simfoniniu, Lietuvos nacionaliniu simfoniniu, Kauno simfoniniu orkestrais, Panevėžio kameriniu bei Oristano miesto (Italija) kameriniu orkestrais, Šv. Kristoforo kameriniu orkestru, ansambliais „Musica Humana“, „Banchetto Musicale“, Baltijos šalių baroko orkestru, „Musica silentii“ (Estija), „Antiphona“ (Prancūzija), „Flori Pari“ (Lenkija), „Alta Capella“ (Rusija), „Le Tendre Amour“ (Ispanija).

Dalyvavo Thomo Manno, Vilniaus ir Pažaislio festivaliuose, taip pat festivaliuose „Banchetto Musicale“, „Jauna muzika“, „Gaida“, „Kultur Festival“ (Turkija), „Millennium Pace“ (Ispanija), „Zalataja maska“, „Renaissance“ (Rusija), „Pasage“ (Prancūzija) bei kituose festivaliuose.

Kartu su kitais atlikėjais įrašė 14 CD, tarp kurių W.A. Mozart „Vespere solennes de confessore“, „Cantate Domino“ (VII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės muzika), Ariel Ramirez „Misa Criolla“, Pawel Lukaszewski „Via Crucis“.

 

 


IEVA BAUBLYTĖ

Išilginės fleitos, gotikinė arfa

 

Ieva Baublytė Bazelio Muzikos akademijos senosios muzikos institute „Schola Cantorum Basiliensis“ (Šveicarija) baigė išilginės fleitos specialybę (prof. K. Bopp kl.), mokėsi skambinti gotikine arfa (su prof. H. Rosenzweig ir M. Fujimura), įgijo Senosios muzikos diplomą. Ji taip pat savanoriavo Buenos Airėse (Argentina) su organizacija „Points Cœur“ bei studijavo Fribūro (Šveicarija) Philanthropos institute, kur įgijo instituto antropologinių studijų diplomą.

Ieva Baublytė stažavo išilginės fleitos meistriškumo kursuose Ispanijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Lietuvoje su prof. Pedro Memelsdorf, Pierre Hamon, Rodrigo Calveyra, Mutsuyuki Motomura, taip pat dalyvavo improvizacijos kursuose su Jean Tubery Korsikos saloje (Prancūzija).

Atlikėja nuolat koncertuoja su choru ir konsortu „Brevis“, ansambliu „Chiaroscuro“ ir kitais ansambliais. Ji taip pat veda edukacinius užsiėmimus apie renesanso ir baroko muziką Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose, organizuoja edukacinį Šv. Cecilijos senosios muzikos festivalį bei meistriškumo pamokas vaikams ir jaunimui, taip pat dėsto išilginę fleitą Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje.