VAZŲ DVARO PALIKIMAS:

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS IR LENKIJOS KARALYSTĖS MUZIKOS PAVELDAS 

 

 

2015 m. rugsėjo 25–spalio 11 d.

Koncertai ir paskaitos Druskininkuose, Varniuose, Ignalinoje, Osle, Trondheime

“Canto Fiorito” kartu su “Norwegian Cornett & Sackbuts”, Oslo

 

 

Bendras Lietuvos ir Norvegijos ansamblių projektas įgyvendinamas finansinio mechanizmo “Europos ekonominės erdvės parama Lietuvai” dėka. Projektu "Vazų dvaro palikimas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės muzikos paveldas" siekiama supažindinti trijų Lietuvos miestų ir dviejų Norvegijos miestų klausytojus su vieno iškiliausių kultūros laikotarpių Lietuvos istorijoje XVII a. pirmos pusės muzikiniu paveldu. Tuo metu Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę ir Lenkijos Karalystę valdė Vazų dinastijos atstovai, menų mylėtojai ir mecenatai, kurių dvaro muzikinė kultūra buvo gerai žinoma visoje Europoje. Jų dvare tarnavo garsūs italų ir kitų tautybių kompozitoriai, kurių kūrybinis palikimas yra vertinga, bet vis dar menkai pažįstama mūsų šalies muzikos istorijos dalis.

 

Vilniuje įskūręs tarptautinis senosios muzikos ansamblis "Canto Fiorito", bendradarbiaudamas su Norvegijos senųjų pučiamųjų instrumentų ansambliu "Norwegian Cornett & Sackbuts", parengė XVII a. Vilniaus ir Varšuvos valdovų dvare kūriusių kompozitorių kūrinių koncertinę programą. Joje skambės Giovanni Battista Cocciola’os, Marco Scacchi, Tarquinio Merula’os, Baromiejaus Pekielio, Adamo Jarzebskio ir kitų ankstyvojo baroko kompozitorių sakraliniai kūriniai. Juos atliks jungtinė 12-os muzikantų komanda, kurioje gros atlikėjai ne tik iš Lietuvos ir Norvegijos, bet ir iš Brazilijos, Ukrainos, Šveicarijos, Gvatemalos penki dainininkai, su kuriais pagal XVII amžiaus tradiciją kartu “dainuos” išilginės fleitos, kornetai, barokiniai trombonai, palydimi bažnyčios vargonų.

 

Savaitę prieš koncertus Druskininkuose, Ignalinoje ir Varniuose projekto meno vadovas Rodrigo Calveyra praves įžangines edukacines paskaitas, skirtas vaikams ir jaunimui bei visiems besidomintiems klausytojams, padedančias suvokti ankstyvojo baroko muzikos stilių, istoriškai pagrįsto atlikimo principus ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės muzikinio paveldo vertę. Bendras Lietuvos ir Norvegijos ansamblių projektas įgyvendinamas finansinio mechanizmo “Europos ekonominės erdvės parama Lietuvai” dėka. Visi projekto koncertai ir paskaitos nemokami.

 

Koncertai:

Spalio 1 d., ketvirtadienį, 18.45 val.  Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje

Spalio 2 d., penktadienį, 18.45 val. Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje

Spalio 4 d., sekmadienį, 12 val. Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje

Spalio 9 d., penktadienį, 19 val. Oslo Švč. Trejybės bažnyčioje

Spalio 11 d., sekmadienį, 14 val. Trondheimo Mūsų Švč. Mergelės bažnyčioje

 

Paskaitos:

Rugsėjo 25 d., penktadienį, 14 val. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykloje

Rugs4jo 25 d., penktadienį, 14 val. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykloje 

Rugsėjo 27 d., sekmadienį, 12.30 val. Varnių kultūros centre

 

Projekto rėmėjai:

EEE parama Lietuvai”, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

 

Informaciniai rėmėjai:

“LRT Kultūra”, “Lietuvos rytas”

 

Norwegian Cornet & Sackbuts 

 


Norwegian Cornett & Sackbuts
Norwegian Cornett & Sackbuts